Reading Into Atiyah’s Proof

Riemann Hipotezi’nin Atiyah isbatı üzerine okuduğum en ciddi yazılardan biri.

Gödel's Lost Letter and P=NP

John Todd was a British geometer who worked at Cambridge for most of his life. Michael Atiyah took classes from him there. He was not Atiyah’s doctoral advisor—that was William Hodge—but he advised Roger Penrose, Atiyah’s longtime colleague at Oxford.

Today Ken and I want to add to the discussion of Atiyah’s proof of the Riemann Hypothesis (RH).

Primary sources are Atiyah’s short paper and longer precursor, the official video of his talk, and his slides. Discussion started here and has continued in severalforums. MathOverflow removed their discussions; apparently so did StackExchange. A numberofnewssources reflect the universal skepticism.

We will not try to cover the same ground as these discussions, nor enumerate statements about holes in the papers. Instead we have gained some small insights into what Atiyah is doing. We are not disagreeing with the conclusion by many that “it’s not all…

View original post 2.202 kelime daha

Reklamlar

Yoğun Madde Fiziği: 10 Kilit Açıklama

Bu tercümede yine M.I. Katsnelson karşınızda. Görece kısa olan bu yazı [1, 2], en basitinden en karmaşığına katı hal fiziğinin önemli kavramlarına değiniyor ve okuyucuya heyecanla takip edebileceği birçok yem atıyor. Umarım yazarımızın sizin için bıraktığı tuzaklara takılır ve fiziğin, özellikle de katı hal fiziğinin engin okyanusuna dalarsınız. Okumaya devam et Yoğun Madde Fiziği: 10 Kilit Açıklama

Kondo Problemi

Bu yazıda Mikhail Katsnelson’un eski bir yazısının [1, 2] tarafımdan yapılan tercümesini sunuyorum. Yazıda Kondo problemi, doğuşu, kefiyeti ve günümüzdeki durumundan popüler düzeyde bahsedilmekte. Katsnelson özellikle fiziğin popülerleştirilmesi meselesini kısaca tartışıp, onu âdetâ çevremizdeki fenomenlere yaklaştırıyor. Nisbeten uzun bir yazı; okuyucuya faydalı olacağı düşüncesindeyim. 

«Bu yazı, kuantum mekaniğinin en temel prensiplerine âşinâ olan fakat Kondo problemini hiç duymamış kişiler için tasarlanmış, orta seviye bir popülerleştirme denemesidir.» M. Katsnelson Okumaya devam et Kondo Problemi

Rutherford Saçılması: Yeniden!

Daha önceki yazılarımdan birinde Rutherford saçılması problemini ele almıştık. Bu yazıda aynı problemi farklı, belli bir Fizik hissine sâhip kişilere hitâp eden bir yönden inceleyeceğiz.

Okuyacağınız türetim, Irodov’unkinden biraz farklı fakat daha ilginç. Bu çözümü Richard Bube’un Electronic Properties of Crystalline Solids isimli şâheserinde, yüklü kusurlardan saçılma problemini incelerken buldum. Problem şöyle:

Kristal içerisinde hareket eden elektrona (hole), yüklü kusurların etkisi nasıldır?  Okumaya devam et Rutherford Saçılması: Yeniden!

İngiliz Notasyonu Anahtarı

Satranç öğrenmek isteyenlerin olmazsa olmaz kaynakları kitaplardır. Literatüre bakacak olursak, özellikle günümüzde çoğunlukla cebrik notasyonun kullanıldığını görürüz. Bununla birlikte, yakın zamanımıza kadar İngiliz notasyonu (İN) veya betimlemeli notasyon* da oldukça yaygın olarak kullanılmaktaydı.

Yakın çevremde satrançla ilgilenen birçok kişiden İN’na dair kötü sözler işittim. “Filan kitabın doğru dürüst notasyonlusu var mı?”, “Bu ne biçim notasyon?”, “Vallahi ben bundan bir şey anlamadım!”, “Şimdi, başlangıçta anlıyorum da… Ee, taş şimdi yerini değiştirdi. Şimdi ne diyeceğim?”… Okumaya devam et İngiliz Notasyonu Anahtarı

Grafin oğlu Grafen

Aşağıda Mikhail Katsnelson’un Troitski Varyant sitesinde yayınlanan görece eski bir yazısının¹ tercümesini bulacaksınız; yazı 2009’da kaleme alınmış. Konusu, başlıktan anlaşılacağı gibi, karbonun düşük boyutlu iki türevi grafin ve grafen. Bilindiği gibi Katsnelson bu sistemler üzerine teorik olarak çalışan devrimizin büyük bir bilimadamı ve bu yapıların teorisinin öncülerindendir. Bu meyânda Katsnelson’un Graphene Carbon in Two-Dimensions şâheserini zikretmeyi vazîfe biliriz. Okumaya devam et Grafin oğlu Grafen

Elzem kitapları çocukluğunda okudun demek

Troitski Varynat, Rus entellektüellerinin, biliminsanlarının popüler bilim yazılarının yayınlandığı bir site. Bir süredir özellikle M.I. Katsnelson’un yazılarını tâkib ediyorum. Katsnelson’un seçtiğim bâzı yazılarını çevirip sizinle paylaşmak istiyorum. Bu röportaj Natalya Demina’ya 11 Mayıs 2010 târihinde verilmiştir. Umarım hoşunuza gider.

Kitap meraklılarını Benim Oğlum Fizik Okur, Döner Döner Yine Okur yazımıza da bekleriz! Okumaya devam et Elzem kitapları çocukluğunda okudun demek

Kar tâneleri nasıl altıgen şeklini alıyorlar?

Birkaç gün evvel memleketin dört bir yanı karlarla kaplandı. Gerçekten bu manzarayı özlemişiz. Sağda solda her tarafta bol bol fotoğraflar, videolar paylaşıldı; herkes mutlu! Paylaşılan fotoğraf ve capslerden bazıları da kar tânelerinin şekliyle ilgiliydi. Artık kar tânelerinin şeklinin altıgen olduğunu bilmeyen herhalde kalmamıştır. İşte bu konuyla ilgili küçük bir popüler bilim yazısı. Yazının sâhibi, Stony Brook Üniversitesi‘nden meşhûr kimyacı Artem Oganov. Bendeniz elimden geldiğince yazıyı orijinal Rusça dilinden dilimize tercüme etmeye çalıştım. Umarım hoşunuza gider. Okumaya devam et Kar tâneleri nasıl altıgen şeklini alıyorlar?

Hazreti Vassâf ve Behcet Dede’nin kahvesi

Hüseyin Vassâf hazretleri dîvânlarında şu küçük fakat latîf hâtırayı naklediyor:

Birgün Âsitâne-i Uşşâkiye’de hâl-i istirâhatde idik. İhvânımızdan ve şuarâdan Behcet Dede kahve pişirdi. Bizlere tevzî’ etdi. Pek güzel pişirilen kahvenin husûle getirdiği te’sîr üzerine: “Behcet Dede’nin kahvesi bin câna bedeldir” dedim. Hoşuna gitdi. Ebyât-ı âtiyeyi irticâlen söyleyiverdi. Bir hâtıra olarak yazıyorum. Okumaya devam et Hazreti Vassâf ve Behcet Dede’nin kahvesi

Anne, baba, kütle nereden gelir?

Yazar: Diana Kwon, 12/05/2016

Higgs alanı temel parçacıklara kütle kazandırmaktadır fakat kütlemizin çoğu başka yerlerden gelmekte.

Parçacık kütlelerinin hikâyesi büyük patlamadan hemen sonra başlamaktadır. Kâinâtın daha ilk anlarında neredeyse tüm parçacıklar kütlesizdi, çok sıcak “ilk çorba” içerisinde ışık hızında hareket ederlerdi. Bu sürecin belli noktalarında Higgs alanı ortaya çıktı, kâinâta nüfûz etti ve temel parçacıklara kütle kazandırdı. Okumaya devam et Anne, baba, kütle nereden gelir?